top of page

PALVELUT

Ahti kehittää erilaisia sijoitusportfolioita institutionaalisille sijoittajille, kuten rahastoille, eläkeyhtiöille, varainhoitajille ja kiinteistösijoittajille. Valikoimaamme kuuluvat asuntoportfoliot, retail- ja PT-kauppaportfoliot, hoivaportfoliot ja hybridiportfoliot, sekä yksittäisiä kohteita. Tarjoamme myös aurinkovoimaloita eri kokoluokissa avaimet käteen -periaatteella. Palvelemme rakennusliikkeitä, kiinteistönomistajia sekä kiinteistökehittäjiä tarjoamalla mahdollisuutta saada oma kohde mukaan portfolioihin tai kehitettäväksi yksittäiskohteena.

Vähittäiskauppakuva verkkosivuille_edite

RETAIL- JA PT-KAUPPA

Ahti tarjoaa kiinteistösijoitusportfolioita ja yksittäisiä kohteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan innovatiivisia ja houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia retail- ja päivittäistavarakaupan kiinteistösijoittajille. Portfolioissamme yhdistyvät korkealaatuiset kaupalliset tilat, vahva tuotto-odotus ja strateginen sijoituslähestymistapa.

Kehitämme laadukkaita kaupallisia tiloja eri käyttötarkoituksiin, mukaan lukien myymälätilat, liikekeskukset, liiketilat ja muut retail- ja päivittäistavarakaupan kiinteistöt. Kokoamme sijoittajalle portfolion, johon sisältyy monipuolisia kohteita eri sijainneissa ja eri kokoisina, tarjoten sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan.

Tarvittaessa hoidamme portfolioon tai yksittäiseen kohteeseen myös vuokralaiset, hallinnoinnin, sekä kiinteistöhuollon varmistaen sijoituskohteiden optimaalisen hallinnan ja arvonkasvun.

Hoivakoti-1_Ahti Invest.jpeg

HOIVATILAT

Ahti tarjoaa luotettavaa ja vastuullista hoivakiinteistösijoittamista Ahdin hoivatilasijoitusportfolioiden kautta rahastoille, eläkeyhtiöille, varainhoitajille ja kiinteistösijoittajille. Portfolioissamme yhdistyvät laadukkaat hoivakiinteistöt, vahva tuotto-odotus ja asiakkaan yksilöllisten toiveiden huomioiminen.​

Tarjoamme monipuolisia hoivakiinteistökohteita eri sijainneissa ja eri käyttötarkoituksiin. Portfolion sijoituskohteissa vaihtelevat niin vanhusten hoivakodit, mielenterveyspalvelut, tehostetun palveluasumisen yksiköt kuin päiväkoti- ja terveyskeskuskiinteistöt, tarjoten sijoittajille mahdollisuuden valita juuri heidän sijoitusstrategiaansa sopivat kohteet. 

Hoivatilasijoitusportfolioidemme keskiössä on tarjota sijoittajille tasaista ja pitkäjänteistä tuottoa. Hoivakiinteistöjen vuokratulot ovat ennustettavia ja vakaita, sillä vuokralaiset ovat laadukkaita ja vuokrasopimukset pitkiä. Tämä tarjoaa sijoittajille turvallisen sijoituskohteen, jonka jälleenmyyntiarvo on korkea.​

​Olemme sitoutuneet tukemaan sijoittajiamme kaikissa hoivakiinteistösijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarpeissa vuokralaisten hankinnasta hallinnointiin ja kiinteistöhuoltoon asti​.

As Oy Tampereen Jankankulma havainnekuva.jpg

ASUMINEN

Kehitämme sijoittajille erityistarpeiden mukaan räätälöityjä, erittäin korkeatasoisia asuntoportfolioita, jotka on suunniteltu tarkoin kriteerein valikoiduista sijainneista kasvukeskuksissa hyödyntäen laajaa yhteistyökumppaniemme hankekantaa. Portfoliomme tarjoavat parasta uudiskohdetuottoa sekä ulkomaisille että kotimaisille rahastoille, eläkeyhtiöille, varainhoitajille ja kiinteistösijoittajille. Portfolioissamme yhdistyvät tuottavasti suunnitellut A-energiarakennukset, hyvät kohdesijainnit ja vahva tuotto-odotus. Ahdin kohteissa ei tehdä periaatteellisia vihreitä valintoja, vaan kaikki valitut energiaratkaisut parantavat merkittävästi kohteiden yield-tasoja.

Kaikki uudisasuntokohteemme ovat EU-taksonomian mukaisia A-energialuokan rakennuksia, joissa on mm. maalämpö mahdollisuuksien mukaan, viilennys, aurinkovoimala katolla, energiatehokkaat vesikalusteet, etäohjattavat autopaikkojen lämmitys- ja lataustolpat ja niin edelleen. Kauttamme asiakas saa myös portfolioon tai yksittäiskohteeseen laadukkaan ja kustannustehokkaan hallinnoinnin mukaan lukien isännöinnin ja kiinteistöhuollon palvelut.

Tarjoamme myös eri kokoisia yksittäisiä asuntosijoituskohteita eri sijainneissa kasvukeskuksissa. Näihin kuuluvat sekä uudiskohteet että olemassa olevat valmiit vuokrakohteet, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden valita juuri heidän tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden. 

Ahti Invest Oy on kehittänyt kaksi asuntoportfoliota (Luotsi Capital Oy/ Luotsi Asuntorahasto 50 milj. €, sekä Evli Oyj/ Evli Residential II Ky rahasto 120 milj. €,). Kolmas portfolio on nyt kehityksessä ja keräämme siihen sopivia kohteita parhaillaan.

Ahti kehittää jokaisen asuintalon omien tiukkojen kriteeriensä mukaan, emmekä ota kohteita portfolioihin huutokaupoista tai muiden kehittäminä. Asiakkaamme saa siis aina Ahdin kehittämän korkealaatuisen kohteen, jonka tuotto-ominaisuudet ovat erinomaiset ja jälleenmyyntiarvo paras mahdollinen.

Panostamme kestävään ja vastuulliseen rakennuttamistoimintaan, joka ottaa huomioon ympäristötekijät ja sosiaaliset tekijät. Luomme houkuttelevia ja viihtyisiä rakennuksia ja asuinalueita, jotka edistävät sekä asukkaiden että ympäröivän yhteisön hyvinvointia.

 

Ota yhteyttä ja aloita menestyksellinen asuntosijoittaminen kanssamme!

aluekehityshanke kuva verkkosivuille.jpg

ALUE- JA KIINTEISTÖ-KEHITYS

Tarjoamme kattavia alue- ja kiinteistökehityspalveluita monipuolisille asiakasryhmille, mukaan lukien ulkomaiset ja kotimaiset rahastot, eläkeyhtiöt, varainhoitajat, kiinteistösijoittajat, rakennusliikkeet sekä kiinteistöjen omistajat.

Palvelumme kattavat kaikki vaiheet alueiden ja kiinteistöjen kehitysprosessissa tarjoten asiakkaillemme arvoa lisäävää ja strategista kumppanuutta.​

Tarjoamme asiantuntevaa strategista suunnittelua ja konsultointia asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Autamme tunnistamaan potentiaaliset kehityskohteet ja luomaan strategioita niiden hyödyntämiseksi optimaalisella tavalla.​

Autamme asiakkaitamme kehittämään optimaalisia sijoitusstrategioita ja optimoimaan kiinteistösijoitusportfolioidensa tuoton ja riskin suhteen. Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaista arvonkasvua ja vakaata tuottoa asiakkaidemme sijoituksille. 

Edistämme kestävän ja innovatiivisen rakentamisen periaatteita kaikissa kehityshankkeissamme. Luomme kestäviä ja viihtyisiä ympäristöjä, jotka vastaavat niin käyttäjien kuin ympäröivän yhteisön vaativiin tarpeisiin.​

Ota Ahti mukaan alue- ja kiinteistönkehityshankkeisiinne ja hyödy monipuolisesta osaamisestamme sekä vahvasta verkostostamme kiinteistöalan ammattilaisten kanssa.

palvelut rak.jpeg

PALVELUT RAKENNUS-LIIKKEILLE

Ahti yhdistää rakennusliikkeet ja sijoittajat. Ahdin uniikki liiketoimintamalli mahdollistaa yksittäisten hankkeiden liittämisen isoihin portfolioihin helpommin kuin mikään muu toimija markkinoilla.

Usein kuulemamme lause rakennusliikkeiltä on, että täytyisi saada hanke lähtemään liikkeelle. Ahdin eri kiinteistöportfoliot ja laajat sijoittajakontaktit tarjoavat rakennusliikkeelle erinomaisen mahdollisuuden löytää hankkeelle ostaja ja saada hanke etenemään.

Ahdilla on jatkuvasti tarkka käsitys, millaisilla kohteilla on kysyntää ja mitkä ovat sijoittajien sen hetkiset vaatimukset. Tarjoamme rakennusliikkeille asiantuntevaa strategista suunnittelua ja konsultointia kehityshankkeiden alusta lähtien. Autamme tunnistamaan potentiaaliset kehityskohteet ja luomaan strategioita niiden optimaaliseksi hyödyntämiseksi.​

Suoritamme perusteellisia kiinteistöjen arviointeja ja analyysejä, jotka tarjoavat rakennusliikkeille tarkan käsityksen hankkeiden potentiaalista ja riskeistä. Näin voimme yhdessä varmistaa projektien kannattavuuden ja menestyksen.​

Luodaan yhdessä voittoisia hankkeita!

joint venture kuva verkkosivuille_edited

JOINT VENTURE - RAKENNETAAN YHDESSÄ

Tule kumppaniksemme joint venture -sijoittamiseen! Ahti tarjoaa mahdollisuuden yhteissijoittamiseen, jossa voimme yhdessä rakentaa menestyvän sijoitusstrategian. Oli kyse sitten tonteista, kiinteistökehityskohteista, asuntoportfolioista, hoivatiloista, kaupallisista kiinteistöistä tai aurinkovoimaloista, olemme valmiita luomaan räätälöityjä sijoitusratkaisuja yhdessä ja jakamaan tuottoa panostusten mukaan.

Yhteissijoittaminen antaa mahdollisuuden hyödyntää sekä asiakkaidemme että meidän asiantuntemusta ja resursseja, luoden näin optimaalisia sijoitusmahdollisuuksia ja jakamalla sijoituksen tuoton ja riskin. 

​Ota yhteyttä ja keskustellaan miten voimme yhdessä rakentaa menestyviä sijoitusstrategioita!

aurinkovoimala_edited.jpg

ENERGIA-PORTFOLIOT & AURINKO-VOIMALAT

Ahti kehittää institutionaalisille sijoittajille energiaportfolion kokoamalla siihen asiakkaan tarpeen mukaisen valikoiman aurinkovoimaloita eri sijainneissa ja eri kokoisina. Tyypillinen aurinkovoimala on sijoitettu pellolle tai metsäpohjaan, josta on puut poistettu ja pohja tasattu soveltuvaksi voimalakäyttöon. Ahti voi kehittää asiakkaalle myös yksittäisen aurinkovoimalan avaimet käteen -periaatteella. Tämä sisältää maanvuokrasopimuksen, KVR-sopimuksen voimalan rakentamisesta aitauksineen, tarvittavat sopimukset alueellisen verkkoyhtiön kanssa ja kiinteistöhuoltosopimuksen ympäristön hoitoon.

Aurinkovoimala on täydellinen vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät kestävää ja kannattavaa sijoituskohdetta energiasektorilta. Tule mukaan rakentamaan puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta!

bottom of page